Zamknięcie roku 2019 Beck

 
Tytuł:Zamknięcie roku 2019 Beck
Url:https://fedak2019.pl
Opis: 
 Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych standardów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za skala wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: analiza pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie oraz (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego sprzęt punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

 

This template downloaded form free website templates